NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!
  Serdecznie witamy wszystkich Gości naszej wizytówki.

  Parafia Rzymskokatolicka
  Świętego Krzyża i Świętego Filipa Neri
  w Tarnowie

  • Msze św. porządek zwykły

   6.30, 7.00, 8.30, 18.30 (19.00)* - - * w okresie od 1 V do 30 IX

  • Msze św. porządek świąteczny

   6.30, 8.00, 9.15, 10.30, 12.00, 15.30**, 17.00, 18.30 (19.00)*, 20.30 (21.00)* - * w okresie od 1 V do 30 IX ** nie ma w VII i VIII

  • Odpust parafialny

   26 V - św. Filipa Neri, 14 IX - Podwyższenia Krzyża świętego

 • Image
 • Terytorium parafii:

  część miasta Tarnów z ulicami: 1 Maja, Al. Solidarności, Asnyka, Brodzinskiego (nry nieparzyste 15-21 oraz parzyste 14-22), Chopina (nry nieparzyste), Grottgera, Kopernika (nry nieparzyste), Legionów (nry nieparzyste 1-15 oraz parzyste 2-30), Matejki, Mickiewicza (nry nieparzyste 1-9), Nowy Świat (nry nieparzyste 25-47 i parzyste 24-50), PCK (nry nieparzyste 1-13 i parzyste 2-14), Piłsudskiego (nry nieparzyste 1-49 i parzyste 4-24 za wyjątkiem Seminarium Duchownego), Rejtana, Rogoyskiego, Słowackiego (nry parzyste 4-16).

  Historia kościoła

  HISTORIA. Filipini przybyli do Tarnowa w 1878 r. z Gostynia, skąd zostali usunięci przez władze pruskie. W latach 1878-79 zbudowali kościół według projektu architekta Karola Polityńskiego. Pracami budowlanymi kierował inżynier Łupkiewicz. W 1879 r. bp tarnowski Józef Alojzy Pukalski dokonał konsekracji nowej świątyni. W 1883 r. kościół został powiększony o początkowo niezrealizowane prezbiterium. W 1905 r. dobudowano nowa zakrystię a dawną przeznaczono na kaplicę Matki Bożej. W 1966 r. nastąpiła częściowa przebudowa wnętrz i ich nowa aranżacja według projektu architektaKrzysztofa Domagalskiego. W 1998 r. bp tarnowski Wiktor Skworc erygował przy kościele parafię.

  ARCHITEKTURA. Neoromański. Murowany z cegły, otynkowany. Jednonawowy z krótkim prezbiterium zamkniętym trójboczne, przy którym od wschodu niewielka zakrystia. Od północy, wzdłuż całego kościoła kaplica św. Filipa Neri utworzona z dawnej zakrystii i części przyległego budynku klasztornego, od południa analogiczna kaplica Matki Boskiej. Nawa nakryta sklepieniem krzyżowym, prezbiterium wielopolowym a kaplica żaglastym. Sklepienia nawy przedzielone zdwojonymi gurtami, przechodzącymi w analogiczne pilastry. Nowsze arkady oddzielające nawę od kaplic zamknięte półkoliście. Okna zamknięte półkoliście. Chór muzyczny o konstrukcji żelbetowej, wbudowany do wnętrza nawy. Elewacje zewnętrzne o skromnych podziałach ramowych z fryzami arkadkowymi. Portal główny ujęty trójkątną obudową, ponad nim okno koliste. Dachy dwuspadowe i pulpitowe, kryte blachą.
  WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny wolnostojący wykonany według projektu Krzysztofa Domagalskiego w 1966 r. Ponad nim rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego, wykonana z cementu i opiłków żelaza przez Bogdanę i Anatola Drwalów w 1966 r., w tle mozaika przedstawiająca Matkę Boską i św. Jana Apostoła. Ołtarze boczne także projektowane przez Krzysztofa Domagalskiego z nastawami z mozaiki i płaskorzeźb w drewnie, wykonane przezBogdanę i Anatola Drwalów: w prawym obraz Miłosierdzia Bożego; w lewym Matka Boża Nieustającej Pomocy. Organy 25-głosowe firmy "Biernacki", wykonane w latach 1947-50, powiększone przez Stanisława Wilewskiego z Nockowej w latach 1978-81. Stacje Drogi Krzyżowej z 1978 r. wykonane przez Bogdanę i Anatola Drwalów.

  (na podstawie: www.tarnowskiekoscioly.net)

 • Duszpasterze

  • Ks. Maciej Mitera COr

   proboszcz

  • Ks. Michał Witek COr

   wikariusz
   w parafii od 2016-07-01

  • Ks. Robert Piechnik COr

   katecheta

  • Ks. Mirosław Jasnosza COr

   katecheta

  • Ks. Mateusz Kiwior COr

   katecheta

  • Ks. Marcin Krakowski COr

   katecheta

  • Ks. Paweł Cyz COr

   katecheta

  • Ks. Rafał Zieliński COr

   Katecheta

  • Ks. Wiesław Frączek COr

   katecheta

 • Grupy religijne w parafii

  • Caritas
   Chór i Orkiestra „Paradiso”
   Grupa AA „Filip”
   Grupa Biblijna Sychar
   Lektorzy
   Malta Służba Medyczna
   Ministranci
   Oratorium Dorosłych
   Oratorium Dzieci
   Oratorium Młodych
   Oratorium Tańca
   Poradnia Rodzinna